בחירת רישיון
התחברות

בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?

לפנינו תמרור שמראה שהנתיב השמאלי נגמר ועל הרכבים להשתלב לימיני לכן שים לב לרכבים אלו

practiceimage