בחירת רישיון
התחברות

מה יש לוודא לפני ניתוק מחברי צינורות השמן ההידרולי מהמתקן או לפני ניתוק הציוד הנוסף המחובר לטרקטור?

אם יש לחץ שמן, בזמן ניתוק השמן יפרוץ החוצה