מאגר שאלות תאוריה

מה יש לוודא לפני ניתוק מחברי צינורות השמן ההידרולי מהמתקן או לפני ניתוק הציוד הנוסף המחובר לטרקטור?

  • לבדוק אם היו דליפות מהמחברים.
  • לוודא שהם מחוברים נכון.
  • שהחיבורים תקינים לחלוטין.
  • שאין בהם לחץ שמן כלל.

הסבר: אם יש לחץ שמן, בזמן ניתוק השמן יפרוץ החוצה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה