בחירת רישיון
התחברות

מדוע ממלאים מים בגלגלי הטרקטור?

מים שוקלים יותר מאוויר וטרקטור זקוק לאחיזה מוגברת בקרקע