מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?

  • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.
  • אסור לחלוטין.
  • אסור, אלא אם כן יצא המזגן מכלל פעולה.
  • מותר, כאשר מובילים מטען חורג.

הסבר: ברור שאסור לנהוג ברכב עם דלתות פתוחות

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה