מאגר שאלות תאוריה

מה הקשר בין זווית ההטיה והפניית האופנוע בפנייה לבין תאורת החזית באופנוע?

  • אין כל קשר, אלא אם כן תחזוקת האופנוע ירודה ויש פגיעה בכיוונון האורות.
  • ככל שההטיה או הפניית האופנוע גדולה יותר, כן מסתנוור הרוכב מתאורת האופנוע שלו עצמו.
  • ככל שההטיה או הפניית האופנוע גדולה יותר, כן גדלה סטיית אלומת האור מכיוון הנסיעה הרצוי.
  • ברגע שמפנים או משכיבים את האופנוע, נחלשת עצמת התאורה בגלל גובה הנוזל במצבר.

הסבר: כאשר האופנוע מוטהה. אלומת האור יותר מפוזרת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה