בחירת רישיון
התחברות

מה הקשר בין זווית ההטיה והפניית האופנוע בפנייה לבין תאורת החזית באופנוע?

כאשר האופנוע מוטהה. אלומת האור יותר מפוזרת.