בחירת רישיון
התחברות

מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?

רכב איטי,על מנת לא לעקב את התנוע, רשאי לנסוע בשוליים