בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג בטרקטור בבלמים מופרדים באופן קבוע?

כל בלם בולם גלגל אחד ועל מנת לבצע עצירה בטוחה יש ללחוץ על שני הגלגלים במקביל לכן הם צריכים להיות מחוברים