מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהוג בטרקטור בבלמים מופרדים באופן קבוע?

  • לא. הדבר עלול לגרום לטרקטור להתהפך בבלימה.
  • מותר – בתנאי שהרגל ממוקמת בדיוק בין שתי דוושות הבלם.
  • לא. הדבר עלול לגרום להתחממות ולאיבוד הבלמים.
  • מותר, אבל זה יגרום לשחיקה לא שווה של הבלם הימני ושל הבלם השמאלי.

הסבר: כל בלם בולם גלגל אחד ועל מנת לבצע עצירה בטוחה יש ללחוץ על שני הגלגלים במקביל לכן הם צריכים להיות מחוברים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה