מאגר שאלות תאוריה

מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

  • בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך.
  • רק כשמעמידים רכב מקולקל בכביש עירוני.
  • רק כשמעמידים רכב מקולקל לפרק זמן של יותר מ-24 שעות.
  • רק כשמשאירים רכב מקולקל ללא השגחה.

הסבר: על מנת שיראו אותנו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה