בחירת רישיון
התחברות

מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?

כמה שיותר בצדי הרכב.