בחירת רישיון
התחברות

מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?

מד לחץ אויר,זמזם המתריע על לחץ אויר נמוך ונורית אזהרה.