מאגר שאלות תאוריה

מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?

  • נורת אזהרה, זמזם אזהרה ומד לחץ אוויר.
  • נורת אזהרה בצבע אדום במרכז לוח המחוונים.
  • נורת אזהרה וידית בלימת חירום.
  • נורת אזהרה ובלם עצמאי.

הסבר: מד לחץ אויר,זמזם המתריע על לחץ אויר נמוך ונורית אזהרה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה