בחירת רישיון
התחברות

מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?

לשול יש צורך לירידה איטית ולמתוכננת