מאגר שאלות תאוריה

חול על פני הכביש עלול לגרום:

  • להגדלת החיכוך בין הצמיגים לבין הכביש ולהגדלת עצמת הבלימה.
  • להסתיר תמרורים ושלטים חשובים, שהוצבו בדרך.
  • להגדלת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולחימום יתר של הצמיגים.
  • להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב.

הסבר: חול על הכביש משבש את אחיזת הרכב עם הכביש, ולחשש החלקה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה