בחירת רישיון
התחברות

חול על פני הכביש עלול לגרום:

חול על הכביש משבש את אחיזת הרכב עם הכביש, ולחשש החלקה.