בחירת רישיון
התחברות

צורתם של תמרורי אזהרה היא:

תמרורי אזהרה הם משולשים.