בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

תמרור 303 מציין מתן זכות קדימה לרכב הנע בתוך מעגל תנועה

practiceimage