מאגר שאלות תאוריה

לא יינתן ולא יחודש רישיון לרכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ- 16,000 ק"ג:

  • בתום עשר שנים משנת ייצורו.
  • בתום 19 שנים משנת ייצורו.
  • אין הגבלה בחוק לחידוש רישיון לרכב כזה.
  • בתום שמונה שנים משנת ייצורו.

הסבר: רכב חילוץ לא יהיה יותר מ 19 שנה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה