בחירת רישיון
התחברות

לא יינתן ולא יחודש רישיון לרכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ- 16,000 ק"ג:

רכב חילוץ לא יהיה יותר מ 19 שנה.