בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?

כשחוצים מדרכה עלינו לתת זכות קדימה להולכי רגל.