בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?

בצומת מוצב תמרור על מתן זכות קדימה

practiceimage