מאגר שאלות תאוריה

לפניך תמרור איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

  • 114
  • 145
  • 122
  • 121

הסבר: תמרור 121 מזהיר במקרה זה על התקרבות למעגל התנועה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה