בחירת רישיון
התחברות

באיזה סוג רכב חייבת לפעול תאורה פנימית ב"זמן תאורה"?

באוטובוס חייבת לדלוק תאורה פנימית.