בחירת רישיון
התחברות

תוקפו של רישיון נהיגה ל "נוהג חדש" הוא:

נהג חדש, תוקפו של הרשיון שנתיים.