מאגר שאלות תאוריה

תוקפו של רישיון נהיגה ל "נוהג חדש" הוא:

  • שנתיים.
  • שנה אחת בלבד.
  • חמש שנים.
  • עשר שנים.

הסבר: נהג חדש, תוקפו של הרשיון שנתיים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה