בחירת רישיון
התחברות

אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

ברשיון הנהיגה לפעמים יש הגבלות שהנהג חייב לעמוד בהם.