בחירת רישיון
התחברות

מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?

מכיוון שלא חוסמים צומת יש לוודא שנוכל לפנות את הצומת לפני הכניסה אליו.