מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?

  • כל רכב משא חייב בזמזם.
  • ברכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק״ג.
  • ברכב מסחרי וברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר יותר מ-15,000 ק״ג, בטרקטור ובאוטובוס.
  • ברכב שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק״ג או פחות.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה