בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?

לפי דרישת רשות הרישוי.