בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב למי תיתן זכות קדימה?

מכיוון שאני פונה שמאלה, זכות לרכב הבא מימין ולרכב שבא ממול.

practiceimage