בחירת רישיון
התחברות

היכן תותקן מראת תשקיף בתוך האוטובוס?

הנהג אמור לראות במראה את הנעשה באוטובוס.