בחירת רישיון
התחברות

אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

אסור לחצות קו הפרדה רציף. הרכב הבא מולנו יכול לחצות כי בצידו קו קטעים.

practiceimage