מאגר שאלות תאוריה

תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

  • מוטבע על הצמיג.
  • רשום ברישיון הרכב.
  • רשום בתעודת הביטוח של הרכב.
  • רשום בספר הרכב.

הסבר: על כל צמיג מוטבע תאריך היצור שלו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה