מאגר שאלות תאוריה

האם "זוטובוס" נחשב למונית?

  • זוטובוס נחשב למונית רק אם יש בו מקום לשני נוסעים ליד הנהג.
  • זוטובוס נחשב למונית רק כאשר מותקן בו מונה.
  • זוטובוס אינו נחשב למונית.
  • זוטובוס הוא מונית לכל דבר.

הסבר: כן. זוטובוס היא מונית.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה