מאגר שאלות תאוריה

כמה כלי רכב מותר לגרור ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-2,200 ק"ג?

  • שני כלי רכב.
  • אין הגבלה על מספר כלי הרכב שמותר לגרור.
  • שלושה כלי רכב קטנים.
  • רכב אחד, אלא אם כן אישרה רשות הרישוי מספר אחר.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה