בחירת רישיון
התחברות

כמה כלי רכב מותר לגרור ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-2,200 ק"ג?

לפי הוראת רשות הרישוי.