מאגר שאלות תאוריה

בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

  • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
  • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
  • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
  • כל התשובות נכונות.

הסבר: שלשה מקרים שבהם לא נבצע פניית פרסה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה