בחירת רישיון
התחברות

בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

שלשה מקרים שבהם לא נבצע פניית פרסה.