מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?

  • כן, אבל רק בדרך סלולה, במרחק 200 מטרים מבניינים.
  • כן, לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
  • כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
  • כן, אבל רק בדרך עפר, במרחק 200 מטרים מבניינים.

הסבר: בזמן בלימת חירום יש לוודא שזה לא מפריע לרכבים אחרים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה