בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?

בזמן בלימת חירום יש לוודא שזה לא מפריע לרכבים אחרים.