בחירת רישיון
התחברות

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

הנתיב מסומן במספר 6 .

practiceimage