בחירת רישיון
התחברות

מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

תמרורים אלו שונים על מנת לזהותם ממרחק, בתנאי ראות גרועה ומכל צידם.

practiceimage