מאגר שאלות תאוריה

מהו האורך הכולל המותר של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג?

  • 11.70 מטרים.
  • 12 מטרים.
  • עשרה מטרים.
  • 11 מטרים.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה