בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

תמרור הוראיה המורה לנו מהיכן לנסוע

practiceimage