בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

לפי קביעת החוק