מאגר שאלות תאוריה

מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

  • 50 קמ"ש בדרך עירונית ו-80 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
  • 80 קמ"ש בדרך עירונית ו-100 קמ"ש בדרך מהירה.
  • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-70 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
  • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-90 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.

הסבר: לפי קביעת החוק

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה