בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

404 הוא תמרור שמופיע לפני מסילת ברזל.

practiceimage