מאגר שאלות תאוריה

''נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

  • יותר מארבעה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לידו מלווה.
  • יותר משני נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לידו מלווה.
  • אף לא נוסע אחד, כל עוד הוא "נוהג חדש".
  • יותר מנוסע אחד מלבדו, אלא אם כן יושב לידו מלווה.

הסבר: לנהגמ חדש, לאחר תקופת המלווה אסור להסיע יותר מ 2 נוסעים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה