בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג במצב שלפניך?

יש להביט במראה ולהאט. ואף לעצור אם יש צורך על מנת לאפשר להולכי רגל לסיים את החצייה.

practiceimage