בחירת רישיון
התחברות

כיצד נצמיד מכולה למשטח ההטענה של הרכב?

יש במשאית התקנים על מנת להבטיח מכולה למרכב, ולא עם כבלי פלדה.