מאגר שאלות תאוריה

כיצד נצמיד מכולה למשטח ההטענה של הרכב?

  • בעזרת כבלי פלדה, אם אין התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק).
  • בעזרת התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) בלבד.
  • בעזרת שתי שרשראות עצמאיות המחוברות כל אחת למשטח ההטענה.
  • בעזרת דופנות משטח ההטענה.

הסבר: יש במשאית התקנים על מנת להבטיח מכולה למרכב, ולא עם כבלי פלדה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה