מאגר שאלות תאוריה

כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

  • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
  • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
  • סע בנתיב הימני בלבד.
  • עצור מתחת לחץ הירוק.

הסבר: החץ הירוק שעל התמרור מורא לנו באיזה נתיבים לנסוע

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה