בחירת רישיון
התחברות

כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

המנהרה חשוכה כמו נהיגה בלילה

practiceimage