מאגר שאלות תאוריה

בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

  • פסילת רישיון נהיגה או מאסר על תנאי בלבד.
  • קנס כספי או מאסר על תנאי בלבד.
  • פסילת רישיון נהיגה, מאסר, קנס כספי ועונשים אחרים שנקבעו בחוק.
  • קנס כספי, מאסר בפועל או מאסר על תנאי בלבד.

הסבר: כל עונש שקבוע בחוק לסוג העברה שעליה נשפט הנהג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה