בחירת רישיון
התחברות

בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:

הרכב שלפניך סיים לעקוף אותך ורוצה לחזור לימין עלייך להאט ולאפשר זאת.

practiceimage