מאגר שאלות תאוריה

מהי ״תאורה היקפית״ על פי תקנות התעבורה?

  • מערכת תאורה בפנסים שאורם צהוב, הסדורים מסביב למטען החורג במרחק של 100 ס״מ זה מזה או פחות.
  • מערכת תאורה שאינה קבועה ברכב, בעלת שרשרת שעליה מותקנים דגלים, המרוחקים זה מזה לפחות 50 ס"מ.
  • פנסים בצבע ירוק, המותקנים בצדי רכב ארוך.
  • מערכת תאורה קבועה בדופנותיו של רכב ארוך.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה