בחירת רישיון
התחברות

מהי ״תאורה היקפית״ על פי תקנות התעבורה?

לפי הוראת רשות הרישוי.