בחירת רישיון
התחברות

האם נהג אוטובוס הנוסע בקו שירות חייב להכריז על התחנות בקו?

על הנוסעים לדעת את התחנות בדרך.