בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?

כשיש הולכי רגל במעבר חצייה עלי לאפשר להם להשלים את החצייה.