מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-250 מטרים לפני המפגש.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל - כ-200 מטרים לפני המפגש.
  • התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-70 מטרים לפני המפגש.
  • אסור לעצור בטווח של 120 מטרים לפני מסילת הברזל.

הסבר: לפי הקווים האדומים ( כל קו 100 מטר) אנו 200 מטר ממפגש מסילת ברזל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה