מאגר שאלות תאוריה

האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?

  • לא.
  • כן, אבל רק בדרך שאינה עירונית.
  • כן, כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה.
  • כן, אבל רק בדרך רב-נתיבית ולזמן קצר.

הסבר: לא. העקיפה תתבצע במזגרת המהירות המקסימלית המותרת בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה