בחירת רישיון
התחברות

האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?

לא. העקיפה תתבצע במזגרת המהירות המקסימלית המותרת בלבד.