בחירת רישיון
התחברות

כיצד יסומן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ- 7,500 ק"ג?

לפי דרישת רשות הרישוי.